Impressum

Dennert Baustoffwelt GmbH & Co. KG
Veit-Dennert-Straße 7
96132 Schlüsselfeld / Deutschland
Tel.: 0049-0 95 52/71-0
Fax.: 0049-0 95 52/71-187
E-Mail: info@massivhaus.fertighaus.dennert.&@.dennert.de
Internet: www.dennert.de
Siedziba Schlüsselfeld
Rejestr Sądowy Bamberg HRA 11030
UStID Nr. 815023693

Osobiście poręczająca wspólniczka
Dennert Management Service GmbH
Siedziba Schlüsselfeld
Rejestr Sądowy Bamberg HRB 622
Zarządcy Przedsiębiorstwa: Dr. Veit Dennert, Frank Dennert

Upoważniony zastępca dopełnienie:

Frank Dennert
Hauptstr. 1
96191 Viereth-Trunstadt / Niemcy
Tel.: 0049-(0)9503-48-0
Fax: 0049-(0)9503-48-24
E-Mail: info@massivhaus.fertighaus.dennert.&@.dennert.de
Internet: www.dennert.de

Dr. Veit Dennert
Hauptstr. 1
96191 Viereth-Trunstadt / Niemcy
Tel.: 0049-(0)9503-48-0
Fax.: 0049-(0)9503-48-24
E-Mail: info@massivhaus.fertighaus.dennert.&@.dennert.de

Internet: www.dennert.de

Design

moox - Die Agentur für erfolgreiche Marken
Barbiergasse 18
90443 Nürnberg
Tel.: 0049-(0)911 71547001
E-Mail: mail@moox.me
Internet: www.moox.me

Bildnachweis
Dennert Unternehmensgruppe, Christian Pöllmann - Fotografie www.christianpoellmann.de

Einige Bilder in unserem Portal stammen aus kostenlosen und lizenzfreien Bilddatenbanken. Da diese Bilddatenbanken außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen, ist der Verweis auf diese Webseiten von der Haftungsverpflichtung ausgeschlossen. Ebenso distanzieren wir uns von den Inhalten dieser Webseiten. Die von uns verwendeten Bilder und evtl. Grafiken unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und anderen Schutzgesetzte. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte jeweils den Lizenzbestimmungen der entsprechenden Datenbanken, die nachfolgend genannt sind: www.istockphoto.de, www.fotolia.de, www.shutterstock.de 

Utrzymanie treści

Dennert Baustoffwelt GmbH & Co. KG
Veit-Dennert-Straße 7
96132 Schlüsselfeld / Deutschland
Tel.: 0049-(0)9552-71-0
Fax.: 0049-(0)9552-71-1 87
E-Mail: info@massivhaus.fertighaus.dennert.&@.dennert.de
Internet: www.dennert.de

Prawo autorskie

Wszystkie na tej stronie internetowej obwieszczone treści (Layout, teksty, zdjęcia, grafiki itd.) Podlegają prawom autorskim. Każde przez ustawę o prawach autorskich niedopuszczane wykorzystanie potrzebuje uprzedniego zezwolenia na piśmie od producenta. To dotyczy w szczególności powielania, przerabiania, tłumaczenia,kodowania, opracowywania względnie odtwarzanie treści w banku danych lub innych mediach elektronicznych systemach.

Fotokopie i downloads ze strony internetowej mogą być używane tylko do celów osobistych, prywatnych, a nie do komercyjnych. Niekomercyjne użytkowanie ze stron internetowych Dennerta zezwolone jest przez Firmę Veit Dennert KG. Warunkiem jest jednak uprzednia interpelacja pisemna drogą faxową z podpisem upoważnionego zastępcy na formularzu.

Niezezwolona reprodukcja i odtwarzanie poszczególnych części lub całej strony ścigane jest przez prawo karne i cywilne.

© 2016 Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone.

Wskazówki prawne

Ubiegamy się o zgodnośći aktualność informacji, które to prezentowane są na istniejącej już stronie internetowej. Pomimo tego nie mogą zostać w pełni wykluczone wszelkie błędy i niejasności. Dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za aktualność, zgodność, pełność lub jakość istniejących informacji. Za szkody poniesione w kwestii materialnej lub niematerialnej, które to poprzez korzystanie lub niekorzystanie z przedstawionych informacji ewentualnie przez korzystanie z błędnych i niecałkowitych informacji bezpośrednio lub pośrednio, nie bierzemy odpowiedzialności, o ile nie zostanie nam udowodniona umyślna lub ciężka nieumyślna wina obarczająca odpowiedzialność. Zastrzegamy sobie, część ofert internetowych lub ich całość, bez szczególnej zapowiedzi zmieniać, uzupełniać, anulować lub ogłoszenia czasowe albo ostateczne zawieszać.

Kontakt

Dennert Baustoffwelt GmbH & Co. KG
Veit-Dennert-Straße 7
96132 Schlüsselfeld / Deutschland
Tel.: 0049-(0)9552-71-0
Fax.: 0049-(0)9552-71-187
E-Mail: info@massivhaus.fertighaus.dennert.&@.dennert.de

Internet: www.dennert.de