Betonové prefabrikované díly made by Dennert

Inteligentní stavění s osvědčenou úsporou nákladů a času

Termínem „made by Dennert“ rozumíme náš příslib být lepší než naši souputníci na trhu. Jako logický důsledek této filozofie přesouvá Dennert výrobní procesy v posledních desetiletích více a více ze staveniště do továrny na stavebniny.  

Mohli jsme tak přeměnit klasický průběh prací na staveništi v přesně plánovatelný, na povětrnostních podmínkách nezávislý a vysoce hospodárný montážní proces, který z hlediska přesnosti, rychlosti, protipožární ochrany, odolnosti, ochrany před hlukem a trvanlivosti stanovuje nová měřítka.

Kvalifikovaní stavební inženýři ve vlastních technických kancelářích připravují praktické a nákladově příznivé konstrukce – od poradenství a plánování přes statické výpočty až po výrobu.  

Staveništní servis začleňuje do plánování od počátku také vlastnosti a polohu pozemku. Naši stavební profesionálové zjišťují předem všechny podmínky na místě, včetně příjezdových možností a umístění jeřábů nebo skladů. Dennert je ideálním partnerem pro stavbu domů. Kompetentní poradenství, ucelený sortiment stavebnin na nejvyšší úrovni kvality a montáž vyškolenými odbornými pracovníky přímo na místě.


Přehled špičkových stavebnin Dennert

Vrchol pro všechny stavebníky, architekty a investory, kteří chtějí stavět rychle, šetrně ke zdrojům a individuálně

Hotový strop.  DX-THERM (topení + chlazení). Patentovaný a různými cenami vyznamenaný strop DX garantuje pohodovou atmosféru.

Hotový komín.   ATMOS, komín pro estéty. Z litiny s hladkými vnějšími plochami.

Prvkové schodiště.  Gigantické možnosti, široká řada doplňků – se systémem STEP máte na výběr.

Staveništní servis.     Profesionálové firmy Dennert zkoumají předem všechna staveniště, včetně příjezdových možností a umístění jeřábů nebo skladů. Pokládání, resp. stavění stavebních dílů provádí na přání tým firmy Dennert.

Plánovací servis.  Krátké procesy a efektivní průběh ladění šetří peníze a již od počátku předcházejí chybám. Pro všechny výrobky Dennert existují podrobné, praktické a srozumitelné montážní pokyny.


Pro všechny, kteří chtějí víc

XCON – moderní stavební systém od firmy Dennert

Zjednodušit a zrychlit stavění a zvýšit jeho bezpečnost, je již po desetiletí cílem firmy Dennert. Dennert nabízí XCON, dokonale sladěný stavební systém, a s ním plně masivní plášť budovy od jednoho dodavatele.  

Vysoké výrobní standardy systému XCON můžete zažít na vlastní kůži na staveništi. Několikaměsíční stavební činnosti, prostoje vynucené povětrnostními podmínkami nebo potíže s dohadováním mezi různými řemeslníky jsou minimalizovány.  

Protože výroba probíhá „inhouse“, jsou všechny masivní stavební díly suché, čímž se na jedné straně redukuje nebezpečná stavební vlhkost na minimum a na straně druhé extrémně zkracuje doba stavby a dokončovacích prací.


Dílce z betonu

Písek a štěrk

Cement

Voda

Kamenivo


Kulaté a hranaté sloupy – betonové sloupy přímo od výrobce

Betonové sloupy od firmy Dennert plní více než jeden účel – jsou lákadlem pro oči a vynikajícím prvkem designu.

Sloupy propůjčují domům individuální rysy a vytvářejí stylové akcenty. Ať ve vstupním prostoru kolem dveří jako sloup přečnívající střechy, jako opěrný pilíř pro balkon nebo v budově, v zahradě jako pilíř plotu – kulaté a hranaté sloupy od firmy Dennert představují cosi zvláštního a mohou se používat rozmanitými způsoby.  

Všechny sloupy od firmy Dennert mají hladké povrchy a mohou se používat k běžným účelům v hrubých stavbách. Je možné vybírat mezi různými průřezy sloupů, délky se vyrábějí podle Vašich specifikací.


Stavte bezpečně a lépe

Zádržné hráze, mosty a mrakodrapy: Pokud jde o ochranu a bezpečnost, nebo mají stavby odolávat extrémním vlivům okolního prostředí, dochází řada na beton.  

Již stavitelé ve starém Římě využívali „opus caementitium“, předchůdce dnešního betonu, a vytvářeli stavby, které od té doby přetrvaly více než 2000 let působení povětrnostních vlivů. V současné době staví renomovaní architekti z betonu moderní domy.


Bezpečnost při požáru (F90)

V praxi prokazuje beton stále znovu své výhody v oblasti protipožární ochrany. Beton je odolný proti ohni a navíc snáší také použití hasicí vody.  Užijte si četných výhod betonových prefabrikovaných dílů.


Budoucnost se staví dnes

K požadavkům moderního stavění patří energeticky úsporné koncepty, smysluplné využívání ekologických zdrojů a zohledňování komfortu obyvatel. Podstatným kritériem pro hodnotu budovy se stále více stává zejména spotřeba energie. Důležitá rozhodnutí je tedy nutné přijímat již při hrubé stavbě. 

Z tohoto pohledu je nasnadě, že je třeba sázet na zdravé a trvanlivé stavební hmoty. S betonovými prefabrikáty od firmy Dennert získáte energeticky efektivní a trvalé řešení, s kterým dlouhodobě pozitivně ovlivníte hodnotu svého domu.


Rychlá a kompetentní podpora

Jsem rád zodpoví vaše dotazy a my zajistíme pro neformální konzultace. U všech technických otázkách a komerčních odpovědět na náš tým odborníků , k dispozici od pondělí do pátku hodin. 7.30 do 17.00.
Infolinka: +420 318 694 766 mail info@dennert.cz