Jsme Vám k dispozici.

Objednejte si bezplatně naše informační materiály.

Oslovení: *  
Objednávám tyto materiály: *


Váš názor je pro nás důležitý! Abychom Vám mohli v budoucnu poslat ještě podrobnější informace, rádi bychom věděli, jak jste se o výrobcích Dennert dozvěděli.

* pole jsou nezbytná pro zpracování dat

Zavolejte nám: Tel.: +420 318 694 766

Wyjaśnienie ochrony danych osobistych

Z zasady sądla przedsiębiorstwa Veit Dennert KG Schlüsselfeld informacje o pracownikach, klientach, dostawcach, i innych partnerach fi rmowych, a także osobach, które odwiedzają nasząstronęinternetową, szczególnie ważne w ochronie i używane przeznas poufnie, tylko za zgodąobowiązujących zasad prawnych. To dotyczy szczególnie danych osobistych, których to przepisów odpowiednio przestrzegamy.

Odwiedzając nasząstronęinternetową, zostają ściągnięte, opracowane i użyte tylko te Państwa dane, które sąpotrzebne do realizacji prezentacji w optymalnej formie naszego przedsiębiorstwa i naszych produktów. Po opuszczeniu naszej strony internetowej dane takie jak (odwiedzone strony, użyte linki, czas itd.) sąużywane do tego, aby nasza strona internetowa mogłaby sięw ten sposób rozwijaći tym samym mogła sprostać Państwa potrzebom.

W tym kierunku spożytkowne sąte informacje do sporządzenia statystyk. Spożytkowanie danych osobistych jest zabroniona. W sporządzaniu i działaniu naszej strony internetowej bierze udział fi rma wykonująca nasze zlecenie. Tylko w ramach tegożzlecenia ma nasz zleceniobiorca dostęp do Państwa danych. Użycie Państwa danych przez zleceniobiorcę do innych celów jest wykluczone. Jednocześnie przypominamy, że nasza strona internetowa a także linki mogąprzechwycone zostaćprzez trzecich, to orzeczenie ich nie dotyczy. Macie Państwo ciągłąmożliwośćzrezygnowaćz rejestracji jako klient i z tym związany zapis Państwa danych zanulować. Prześlijcie Państwo nam wiadomośćna info@dennert.de.

Podane przez Państwa dane zostanąużyte przez nas wyłącznie do przeprowadzenia proponowanej usługi w ramach palety naszych produktów. Jednocześnie przypominamy, że przekaz Państwa danych drogąinternetowąnie jest bezpieczny.

Isnieje związane z tym niebezpieczeństwo przechwycenia ich przez trzecie i ich wykorzystania. Ekspertka z zakresu ochrony danych osobistych jest także pełnomocniczkąw tejże dziedzinie. Kontakt: DSB@dennert.de