Objevte strop DX – nejlepší stropní systém

Více než 18 milionů čtverečných metrů stropů od roku 1978

Existují různé možnosti, jak vyrobit stropy z betonu: ze staveništního betonu přímo na staveništi, nebo za dokonale příznivých podmínek v továrně.  

U běžných stropů ze železobetonu musí být celá plocha stropu podepřena, obedněna, vyztužena a vybetonována – velmi vysoký časový a nákladový faktor. Na staveništi navíc nelze vyrábět vysoce výkonné druhy betonu, jaké se používají v prefabrikovaných dílech z továrny. Na staveništi je vždy nutné uzavřít kompromis mezi ztrátou vlhkosti, ztrátou pevnosti a povětrnostními podmínkami. Také dlouho trvající stavební vlhkost brání plynulému dalšímu zpracování.

Strop DX prefabrikovaný v továrně zaručuje konstantní kvalitu a do značné míry odstraňuje závislost průběhu, resp. doby stavby na počasí. Pro Vás to znamená: žádné náklady na bednění a s tím související čas, žádné podpěry a především žádná stavební vlhkost, protože strop DX je dodán suchý a ve správný čas na Vaše staveniště.  

Díky průběžným vývojovým pracím vyhovuje strop DX i nejpřísnějším statickým nárokům – např. z hlediska užitečných zatížení, rozpětí a protipožární ochrany. Naše stropy DX z prefabrikovaných betonových dílů mohou být díky našemu jedinečnému systému uzavírání enormně rychle silově namontovány a jsou okamžitě zatížitelné a pochozí.


Topení, chlazení a větrání se stropem DX – komfortnější klima

Masivní strop DX je možné rozšířit o topný a chladicí systém a o přípravu na větrání místnosti. Příslušné součásti jsou do stropu integrovány již v závodě, čímž se minimalizuje námaha a stavební časy na staveništi. Topení, chlazení a větrání v jediném systému. Maximálně pohodové klima při minimální spotřebě energie, která šetří výdaje.

Strop DX.  Prefabrikovaný strop se dodává na staveniště jako suchý stavební díl připravený k montáži. Toto plně nosné provedení umožňuje položení bez podpěr. Integrované patentované zámky DX silově upínají strop.

Strop DX + chlazení a topení.
Strop DX se díky zabudování vysoce moderní domovní techniky stává součástí domu, která zajišťuje cenné úspory energie. Plošně zalitý systém trubkových vedení umožňuje využívat strop DX k vysoce účinnému stropnímu topení a chlazení.

Strop DX + větrání. Výstupní otvory osazené přesně podle plánu ve výrobě a sériově dodávané duté komory ve stropě DX umožňují jednoduchou a hospodárnou vestavbu větracích trubek. Máte tedy vždy příjemné pokojové klima a nejlepší ochranu proti plísním.

INOVACE DENNERT

Komfortnější klima.   Pohodové obytné klima od počátku. Žádný stavební stres, žádná vlhkost a zdravé stavebniny. Vynikající masivní prefabrikovaný strop garantuje v závislosti na provedení optimální pokojovou teplotu a přívod čerstvého vzduchu. Objevte náš inovativní strop DX.  


DX-THERM – strop DX se používá pro stropní vytápění

Příjemná, komfortní pokojová teplota díky vyzařovanému teplu

S DX-THERM nabízí Dennert moderní účinný topný systém pro komfortní klima ve Vašem pohodlném domě.  

Strop DX může být něčím víc, než pouhým statickým stavebním dílem. Na přání může být strop DX z výroby vybavený vysoce moderními hliníkovými spojovacími trubkami, přičemž se z nosného stropu místnosti stane stropní topení.  

Stropní topení? Dříve tabu, dnes opět objeveno inženýry, předními architekty a různými staviteli. Co se změnilo? Moderní stavby jsou dnes projektované tak, aby s maximální tepelnou izolací potřebovaly mnohem méně energie. Ve spoje-
ní s moderním plošným (např. stropním) vytápěním je v současné době možné realizovat nízké teploty na přívodu.


Vyzařované teplo shora – Slunce jako vzor

Jednoduché, rychlé a příjemně teplé – inteligentní topení s vyzařovaným teplem. Vyzařované teplo je přirozeným základem pro zdraví, pocit bezpečí a uvolnění.  

Nejčastějším a nejznámějším způsobem vytápění místností je stále ještě konvekce z topných těles. Nevýhoda: topné těleso musí vyhřát vzduch v celé místnosti. Vzduch v místnosti je v neustálém pohybu, stoupá z topného tělesa nahoru a klesá na chladných plochách u podlahy. Vzniká tak pocit průvanu a nepohodlí a cirkulace vzduchu navíc roznáší prach, pyl a mikroorganismy, např. roztoče.

Při vyzařování se teplo přenáší elektromagnetickými vlnami. Na tomto principu pracují kachlová kamna nebo stropy DX-THERM. Vzduch v místnosti se ohřívá jen nepodstatně, ale zato velice rovnoměrně. Vyzařované teplo je účinné, když dopadá na předměty nebo zdi. Vyzařované teplo je stejně příjemné jako hřejivé sluneční paprsky dopadající na kůži. Výhoda: Pokojová teplota se může snížit o 2-3 °C, vzduch necirkuluje, a proto se ve vzduchu k dýchání vyskytuje méně částic prachu; navíc zůstává zachována vlhkost vzduchu a dům se nevysušuje. Ochotně Vám poradíme.  Zavolejte nám na:  09552-71500.


Reakční doba stropu DX-THERM ve srovnání s podlahovým topením

 DX-THERM – 66 min.

 Podlahové topení / cementová mazanina – cca 180 min                                                                      


Strop Dennert DX-THERM – výhody pro Vás, nejen v zimě

 • Rovnoměrné a velice příjemné vyzařované teplo
 • Eliminace víření prachu v místnosti
 • Absolutní volnost plánování
 • Velice rychlá reakční doba (3krát rychlejší než podlahové topení)
 • Velmi nízké náklady na instalaci
 • Vysoké efekty úspory energie a nákladů

DX-THERM – strop DX chladí místnost

Příjemná, komfortní pokojová teplota i v létě

Klimatizace místností je především v soukromých domech stále ještě drahou, spíše luxusní záležitostí. To je dáno tím, že klasická chladicí technika vyžaduje na jedné straně vysoké náklady na instalaci a na straně druhé spotřebovává poměrně velké množství energie.                 

V létě se může DX-THERM při provozu s reverzibilním tepelným čerpadlem používat k plošnému temperování místnosti. Tepelná energie ve stoupajícím vzduchu je absorbována a odváděna vedeními ve stropě, jimiž proudí studená voda. Dennert dodává se stropem DX-THERM inteligentní a vyspělý systém, který udržuje stavební náklady na nízké úrovni, zaručuje energeticky efektivní provoz a současně velice příjemně temperuje Váš domov. To celé bez hluku a bez obtěžujících projevů průvanu jako u běžné klimatizace.


Inteligentní chlazení podporuje pocit pohodlí

Vědci vyzkoumali, že snížení pokojové teploty až o 5 °C v horkých letních dnech nejen zvyšuje výkonnost, ale také celkovou pohodu lidí.  

Příští léto určitě přijde! Již dlouhou dobu přibývají statisticky vzato i v Německu horké dny s teplotami přes 30 °C. Právě tehdy se těšíme, až nastoupíme do příjemně klimatizovaného auta. Nebo až přijdeme do chladné kanceláře. Zastáváme názor, že byste se měli i ve svém vlastním domě cítit v každém ročním období komfortně.


Strop Dennert DX-THERM – výhody pro Vás, nejen v létě

 • Temperování místností bez nákladné chladicí techniky
 • Absorpce tepla bez průvanu po celé ploše stropu
 • Topení a chlazení v jednom systému
 • Vysoká hospodárnost
 • Řízení chlazení v jednotlivých místnostech
 • Snížení pokojové teploty až o 5 °C

DX-AIR – větrání se stropem DX

Nejnovější možnost zdravého větrání a odvětrávání

S kontrolovaným větracím a odvětrávacím zařízením je možné dosáhnout průběžné výměny vzduchu v budově a současně dodávat tepelnou energii z odsávaného vzduchu přes výměník tepla zpět do čerstvého vzduchu. Výsledkem je vždy čerstvý a zdravý vzduch v místnosti, trvalá ochrana domovního fondu a výrazné snížení nákladů na energii.  

Dobré řešení nabízí Dennert s volitelným vybavením DX-AIR pro jednoduchou a hospodárnou montáž prázdných instalačních trubek pro kontrolovanou větrací a odvětrávací jednotku. DX-AIR nabízí z výroby duté trubky integrované do stropního tělesa, které hravě pojmou obvyklé systémy ventilačních trubek. Bez ohledu na to, jestli na stropě nebo uvnitř stropu, jsou výstupní otvory pro větrací a odvětrávací ventily již ve výrobě připraveny přesně podle plánů v masivních stropních prvcích.


Pouze u firmy Dennert – patentované ventilační koleno

Patentované ventilační koleno (2) a ve stropě integrovaná plastová manžeta (3) umožňují jednoduchou montáž vzduchových vedení (1) a ventilů (4).


Strop Dennert DX-AIR – výhody pro Vás

 • Jednoduchá, rychlá a hospodárná montáž
 • Dodatečná instalace techniky i později bez problémů možná
 • Maximální volnost plánování
 • Žádné negativní vlivy na statiku  

12 argumentů pro strop DX

Strop Dennert DX je jiný

Strop DX se vyrábí za nepřetržitého sledování kvality a splňuje všechny požadavky na perfektivní stropní systém. Neustále probíhají kontroly betonové směsi, teploty a doby trvání procesu schnutí. Se stropem DX dostáváte špičkový stavební díl v nejvyšší kvalitě.

Každý stropní prvek je vyroben jako individuální jednotlivý díl podle plánu. Přitom jsou již ve výrobě zhotoveny všechny zvláštnosti, např. integrovaná podpěra, zaoblení, otvory pro napájecí vedení, přesně slícované dosedací plochy pro schodiště a různé další.


Suché
Špičková ochrana před hlukem
Vše od jednoho dodavatele
Rozpětí
Ekologicky šetrné
Instalace
Spojení stropů
Přesnost
Řešení detailů
Integrovaný balkon
Podhledy
Obytné klima
+ Řešení detailů

Krátké procesy a efektivní průběh jednání šetří peníze a již od počátku předcházejí chybám. Pro různá řešení stropů DX existují podrobné, praktické a srozumitelné montážní návody. Stropy DX se přitom dokonale hodí téměř pro každé přání architekta.

+ Špičková ochrana před hlukem

  Strop DX přesvědčuje nejlepšími hodnotami izolace v oblasti kročejového a vzdušného hluku. Hodnoty naměřené zkušebním ústavem IBMB Prüfinstitut Braunschweig jsou dokonce zhruba o 10 % lepší než u běžných masivních stropů. Výsledek: tiché obytné prostory a uvolněná atmosféra.

+ Vše od jednoho dodavatele

Specializované montážní týmy vyřizují montáž stropů přibližně za 2 hodiny v každém podlaží. Protože je strop namontovaný bez podpěr a po položení je okamžitě plně zatížitelný, lze bezprostředně po montáži pokračovat ve stavění nad a pod stropem.

+ Ekologicky šetrné

Suroviny, z kterých se strop DX vyrábí, jsou téměř bezvýhradně přírodního a regionálního původu. Aby byla chráněna a zachována příroda, vyrábíme na moderních výrobních linkách šetřících energii a materiál. Kromě toho není nutné balit povrchy odolné proti povětrnostním vlivům.

+ Instalace

Duté prostory mohou být v případě potřeby optimálně využity jako napájecí a kabelové kanály, aniž by to negativně ovlivnilo statiku stropu. Na přání lze realizovat individuální vybrání, například pro osvětlení nebo reproduktory.

+ Spojení stropů

Patentovaný systém stropních zámků „upíná“ stropní desky k sobě navzájem a vytváří trvalé vyztužení stropu. Za pouhé 2-3 hodiny je strop klasického rodinného domku plně nosný, silově upnutý a suše položený.

+ Přesnost

Stropy Dennert DX se dokonalé hodí téměř pro každé přání architekta. Ve výrobě jsou individuálně podle plánu namontována vybrání všeho druhu. Také přípojky schodišť jsou individuálně a přesně již předem integrovány do stropních desek.

+ Suché

Stropy DX se dodávají jako suché stavební díly připravené k montáži přesně ve sjednaném termínu na staveniště. Montáž se provádí přímo z nákladního vozu, bez meziskladování. Autojeřábem jsou stropní prvky DX v rekordním čase položeny na masivní dřevěné stěny.

+ Rozpětí

Strop DX o tloušťce 20 cm může být navzdory novým předpisům (EC2) upnutý až na 7,40 m. Možná jsou dokonce užitečná zatížení až 10 kN.

+ Obytné klima

Používání přírodních surovin a suchých stavebních dílů spolu s vyladěnou akumulací tepla jsou důležitými faktory pro dosažení pohody. V kombinaci se stropním topením, resp. chlazením (DX-THERM) zajišťuje strop DX jako moderní topný, resp. klimatizační systém komfortní klima.

+ Podhledy

Dokončování stropních podhledů je díky spárovací stěrce Sil-DX a speciálnímu rounu DX velice jednoduché. Není tedy zapotřebí žádné dodatečné obložení stropu nebo namáhavé omítání stropních podhledů.

+ Integrovaný balkon

Strop Dennert DX je zároveň opatřený samonosným masivním balkonem. Na přání také s osvědčeným výrobkem Schöck-Isokorb jako speciální izolací bránící vzniku tepelných mostů.


Montáž stropu za pouhé 2 hodiny

Strop DX umožňuje architektům, projektantům a stavebníkům jednodušeji, rychleji a nákladově příznivěji realizovat stavební projekty. Vyškolené montážní týmy firmy Dennert vyřizují montáž stropů DX zhruba za pouhé 2 hodiny (cca 80 m2). Protože je strop DX namontovaný bez podpěr a po položení je okamžitě plně zatížitelný, lze bezprostředně po montáži pokračovat ve stavění nad a pod stropem: bez doby schnutí, bez podpěrných prací a bez obednění. To urychluje stavbu a snižuje riziko chyb.  Zažijte montáž stropu zblízka. Zeptejte se nás.


18 000 000 m2 stropů DX – spolehlivě od roku 1978

Strop Dennert DX je high-tech výrobek s téměř 40letou minulostí. Strop DX je průběžně vylepšován a přizpůsobován potřebám našich zákazníků: např. ještě hladší povrchy, komplexní řešení detailů nebo další vývoj stropu DX v termoaktivní stavební díl (DX-THERM). Firma Dennert od roku 1978 úspěšně dodala mnoho milionů čtverečných metrů prefabrikovaných stropů DX na staveniště po celé Evropě. Řadíme se tak k největším a nejvíce inovativním výrobcům masivních prefabrikovaných stropů v celé Evropě.  Využijte strop Dennert i pro svůj stavební projekt.


Rychlá a kompetentní podpora

Jsem rád zodpoví vaše dotazy a my zajistíme pro neformální konzultace. U všech technických otázkách a komerčních odpovědět na náš tým odborníků , k dispozici od pondělí do pátku hodin. 7.30 do 17.00.
Infolinka: +420 318 694 766 mail info@dennert.cz