Prohlášení o ochraně dat

Skupina Dennert (Dennert KG, Dennert Raumfabrik, Dennert Baustoffe, Poratec), která shromažďuje informace o zájemcích na svých webových stránkách, nakládá s těmito osobními údaje s maximální důvěrností a používá je výhradně k vlastním účelům.

Při vytváření a provozování našich webových stránek s námi na základě naší objednávky spolupracuje externí poskytovatel služeb. Pouze v rámci těchto činností má tento poskytovatel přístup k Vašim datům. Použití Vašich dat poskytovatelem za jinými účely je vyloučeno.

Poukazujeme na to, že naše webové stránky mohou obsahovat také linky na třetí osoby, na něž se výše uvedené nevztahuje.

Pokud vstoupíte na naše webové stránky, poskytujete tak (z technických důvodů) data prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče našemu webovému serveru. Následující data jsou během běžného komunikačního spojení mezi Vaším internetovým prohlížečem a naším webovým serverem zaznamenána:

 • datum a čas požadavku
 • název požadovaného souboru dat
 • stránku, ze které vznikl požadavek na soubor dat
 • přístupový status (soubor dat přenesen, nenalezen atd.)
 • použitý webový prohlížeč a použitý provozní systém
 • úplná IP adresa počítače, ze kterého odešel požadavek
 • přenesené množství dat

Z důvodů technické bezpečnosti, zejména pro odvracení pokusů o napadení našeho webového serveru, jsou tato data u nás krátkodobě uložena. Zpětná vazba na jednotlivé osoby na základě těchto dat není možná. Nejpozději po sedmi dnech jsou data anonymizována zkrácením IP adresy na doménovou úroveň, takže již není možné vytvořit kontakt na jednotlivého uživatele. V anonymizované podobě jsou kromě toho data zpracovávána pro statistické účely; srovnávání s jinými soubory dat nebo předávání na třetí osoby, ani částečné, se neuskutečňuje.

Naše webové stránky jsou zašifrovány přes SSL.

Google Analytics
Naše webové stránky používají na základě našich oprávněných zájmů pro optimalizaci a analýzu naší nabídky ve smyslu článku 6 odstavce 1 písmene f. DSGVO službu „Google Analytics“, která je nabízena Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Služba (Google Analytics) používá „Cookies“ – textové soubory, které jsou ve Vašem koncovém přístroji ukládány. Informace shromažďované prostřednictvím Cookies jsou zpravidla zasílány na některý Google server v USA a zde jsou ukládány.

Kromě toho jsou tyto informace statisticky vyhodnocovány. K vyhodnocení, které by se týkalo osobních dat, nedochází. Data existují výlučně v anonymizované formě, Vaše IP adresa není z tohoto důvodu trvale ukládána a po vyhodnocení u nás je smazána. Tato data jsou používána za tím účelem, aby Vám mohl být náš podnik a naše výrobky prezentovány v optimální podobě. Po opuštění naší webové stránky jsou tato data (navštívené stránky, použité linky, doba trvání atd.) použita pouze k tomu, aby se mohla naše webová stránka adekvátně dále vyvíjet a přizpůsobovat Vašim požadavkům. Pokud si nepřejete používat Google Analytics při návštěvě našich webových stránek, můžete si nainstalovat prohlížeč Plug-In na následujícím linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

... nebo alternativně deaktivovat tuto funkci klikem na dieses Links, čímž se na Vašem přístroji nainstaluje Opt-Out Cookie.

Cookies
Prosím, vezměte na vědomí, že můžete Váš prohlížeč nastavit tak, že budete pokaždé o Cookies informováni a budete se moci rozhodnout o jejich přijetí, o jejich přijetí jen pro určité případy, nebo o jejich celkovém odmítnutí. Každý prohlížeč se liší ve způsobu, jak nastavení Cookie spravuje. Toto je popsáno v pomocném menu každého prohlížeče, které Vám objasní, jak můžete změnit Cookie nastavení. Toto najdete pro jednotlivé prohlížeče na následujících lincích:

Prosím, vezměte v úvahu, že neakceptování Cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

Google Maps
Tato webová stránka používá Google Maps API, aby mohla vizuálně zobrazit geografické informace. Při použití Google Maps jsou Googlem také zjišťována, zpracována a používána data o použití funkcí map návštěvníkem. Bližší informace o zpracování dat pomocí Google můžete najít na pokynech pro ochranu dat Google. Zde můžete také měnit v Centru pro ochranu dat Vaše osobní nastavení pro ochranu dat.

Zde najdete podrobné návody ke správě vlastních dat v souvislosti s produkty Google.

YouTube videa
Na některých našich webových stránkách jsou umístěna Youtube videa. Provozovatelem příslušných Plugins je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte nějakou stránku s YouTube-Plugin, vznikne spojení se serverem Youtube. Přitom je na Youtube sděleno, které stránky navštěvujete. Pokud jste nalogováni přes váš Youtube účet, může Vám Youtube osobně přiřadit Vaše vyhledávací chování. Tomu zabráníte tím, že se předtím odhlásíte z Vašeho Youtube účtu.

Pokud je nastartováno Youtube video, používá nabízející Cookies, aby zjistil údaje o chování uživatele.

Pokud jste vypnuli ukládání Cookies, je třeba s takovými Cookies nepočítat ani když se budete dívat na Youtube videa. Youtube ukládá ale i v jiných Cookies uživatelské informace, které nejsou osobními daty. Pokud chcete tomuto zabránit, musíte ukládání Cookies v prohlížeči zablokovat (jak je popsáno výše).

Další informace pro ochranu dat na „Youtube“ najdete v prohlášení o ochraně dat poskytovatele na: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Adobe Typekit
Pro vizuální uspořádání našich webových stránek používáme Adobe Typekit. Typekit je služba Adobe Systems Software Ireland Ltd., která nám zajišťuje přístup do naší knihovny typů písma. Pro napojení na typy písma, které používáme, musí Váš prohlížeč vytvořit spojení se serverem Adobe v USA a stáhnout typy písma, které jsou nutné pro naši webovou stránku. Adobe tím získá informace, že z Vaší IP adresy byla volána naše webová stránka. Další informace k Adobe Typekit najdete v pokynech pro ochranu dat Adobe, které můžete najít na adrese: www.adobe.com/privacy/typekit.html


Pokud nepoužijete formulář pro navázání kontaktu, který nabízíme, nedojde k žádnému shromažďování Vašich dat přes naše webové stránky.


Informace o ochraně dat

Pokud použijete námi nabízený kontaktní formulář a sdělíte nám zde Vaše kontaktní údaje a Vaši žádost, resp. pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu, budeme Vaše osobní data shromažďovat, zpracovávat a používat výhradně za účelem vyřízení Vaší poptávky.

Zpracováváme Vaše osobní data, jako je křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, bydliště, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo a ostatní údaje obsažené v kontaktním formuláři. Tato data používáme výhradně k tomu, abychom Vám zprostředkovali požadované informace. Za tímto účelem jsou Vaše kontaktní data u nás uložena. U soukromých zákazníků je tomu tak po dobu 3 let, u firemních zákazníků ukládáme data vzhledem k našemu oprávněnému zájmu až po dobu 10 let. Pokud byste si to jako zákazník nepřáli, můžete odmítnout ukládání na info@dennert.de, Vaše kontaktní údaje budou v takovém případě u podnikatelské skupiny Dennert neprodleně smazány nebo zablokovány.

Další předávání Vámi poskytnutých kontaktních údajů a Vaší žádosti se uskutečňuje u skupiny Dennert výhradně samostatným obchodním zástupcům Dennert Massivhaus, resp. Dennert Baustoffwelt, a to za účelem poradenství ohledně našich produktů, o které se zajímáte. Na základě toho s Vámi obchodní zástupce naváže kontakt. Naši obchodní zástupci jsou zavázáni ochranou dat a smějí Vaše data použít pouze v rámci poradenství, které jste si vyžádali.

Máte právo kdykoli odmítnout ukládání Vašich dat. Za tím účelem stačí poslat nám odpovídající email na adresu info@dennert.de.

Než zadáte Vaše data do našeho kontaktního formuláře, musíte potvrdit Váš souhlas s ukládáním Vašich kontaktních dat a Vaší žádosti kliknutím. Pokud nechcete souhlasit s ukládáním Vašich dat z kontaktního formuláře, nemůžeme bohužel použít Vaše kontaktní data pro zaslání Vámi požadovaných informací a nemůžeme Vám tak také zaslat očekávané podklady. Zpracováváme Vaše osobní data pouze po Vašem výslovném povolení a při dodržování platných zákonných ustanovení o ochraně dat.

Vámi uvedená data používáme výhradně pro provádění nabízených informačních a poradenských služeb v rámci naší produktové palety.

Máte také možnost se nechat registrovat jako zájemce, abyste dostávali aktuální informace (Newsletter) o produktech, které Vás zajímají. Tuto registraci a s ní spojené uložení Vašich dat můžete kdykoli u nás zrušit. Pokud zašlete požadavek na adresu info@dennert.de; zastavíme další zasílání newsletteru.

S Vašimi požadavky se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu dat prostřednictvím adresy DSB@dennert.de. Poštovní adresa zní: DaSo GmbH , Fr. Rudolph-Kattan, Norisstr. 25, 90571 Schwaig, Tel.: 017645550774.

Kontaktní data příslušných odpovědných osob ve skupině Dennert najdete v Impressu příslušného podniku skupiny Dennert.

Dozorem pro ochranu dat kompetentním pro skupinu Dennert je Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou dat v Ansbachu.

Kontaktní údaje znějí:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
Email: poststelle@lda.bayern.de

 

 

Kontaktní formulář:

<input type="checkbox" value="Ich bin damit einverstanden, dass die Dennert Baustoffwelt GmbH & Co. KG meine hier angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kundenbetreuung und Kommunikation verwenden, speichern und auch zu diesen Zwecken an die Dennert-Handelsvertreter weitergeben darf." name="materialform[save]" />Souhlasím s tím, že Dennert Baustoffwelt GmbH & Co. KG smí má zde uvedená osobní data použít pro pomoc zákazníkovi a komunikaci, uložit je a také za tímto účelem dále předat obchodnímu zástupci Dennert. *
<input type="checkbox" value="ja" name="materialform[privacy]" />Datenschutzerklärung und Information. *  (Prohlášení o ochraně dat a informace)

* Povinná pole

Začátek formuláře

Právo odvolání: Mohu přes e-mailovou adresu widerruf@dennert.de získat informace o mých uložených osobních datech a požadovat jejich změnu, smazání nebo zablokování. Pokud bych měl dodatečně námitky proti uložení, zpracování a použití mých dat, mohu mé povolení bez uvede

Skupina Dennert (Dennert KG, Dennert Raumfabrik, Dennert Baustoffe, Poratec), která shromažďuje informace o zájemcích na svých webových stránkách, nakládá s těmito osobními údaje s maximální důvěrností a používá je výhradně k vlastním účelům.

Při vytváření a provozování našich webových stránek s námi na základě naší objednávky spolupracuje externí poskytovatel služeb. Pouze v rámci těchto činností má tento poskytovatel přístup k Vašim datům. Použití Vašich dat poskytovatelem za jinými účely je vyloučeno.

Poukazujeme na to, že naše webové stránky mohou obsahovat také linky na třetí osoby, na něž se výše uvedené nevztahuje.

Pokud vstoupíte na naše webové stránky, poskytujete tak (z technických důvodů) data prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče našemu webovému serveru. Následující data jsou během běžného komunikačního spojení mezi Vaším internetovým prohlížečem a naším webovým serverem zaznamenána:

 • datum a čas požadavku
 • název požadovaného souboru dat
 • stránku, ze které vznikl požadavek na soubor dat
 • přístupový status (soubor dat přenesen, nenalezen atd.)
 • použitý webový prohlížeč a použitý provozní systém
 • úplná IP adresa počítače, ze kterého odešel požadavek
 • přenesené množství dat

Z důvodů technické bezpečnosti, zejména pro odvracení pokusů o napadení našeho webového serveru, jsou tato data u nás krátkodobě uložena. Zpětná vazba na jednotlivé osoby na základě těchto dat není možná. Nejpozději po sedmi dnech jsou data anonymizována zkrácením IP adresy na doménovou úroveň, takže již není možné vytvořit kontakt na jednotlivého uživatele. V anonymizované podobě jsou kromě toho data zpracovávána pro statistické účely; srovnávání s jinými soubory dat nebo předávání na třetí osoby, ani částečné, se neuskutečňuje.

Naše webové stránky jsou zašifrovány přes SSL.

Google Analytics
Naše webové stránky používají na základě našich oprávněných zájmů pro optimalizaci a analýzu naší nabídky ve smyslu článku 6 odstavce 1 písmene f. DSGVO službu „Google Analytics“, která je nabízena Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Služba (Google Analytics) používá „Cookies“ – textové soubory, které jsou ve Vašem koncovém přístroji ukládány. Informace shromažďované prostřednictvím Cookies jsou zpravidla zasílány na některý Google server v USA a zde jsou ukládány.

Kromě toho jsou tyto informace statisticky vyhodnocovány. K vyhodnocení, které by se týkalo osobních dat, nedochází. Data existují výlučně v anonymizované formě, Vaše IP adresa není z tohoto důvodu trvale ukládána a po vyhodnocení u nás je smazána. Tato data jsou používána za tím účelem, aby Vám mohl být náš podnik a naše výrobky prezentovány v optimální podobě. Po opuštění naší webové stránky jsou tato data (navštívené stránky, použité linky, doba trvání atd.) použita pouze k tomu, aby se mohla naše webová stránka adekvátně dále vyvíjet a přizpůsobovat Vašim požadavkům. Pokud si nepřejete používat Google Analytics při návštěvě našich webových stránek, můžete si nainstalovat prohlížeč Plug-In na následujícím linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

... nebo alternativně deaktivovat tuto funkci klikem na dieses Links, čímž se na Vašem přístroji nainstaluje Opt-Out Cookie.

Cookies
Prosím, vezměte na vědomí, že můžete Váš prohlížeč nastavit tak, že budete pokaždé o Cookies informováni a budete se moci rozhodnout o jejich přijetí, o jejich přijetí jen pro určité případy, nebo o jejich celkovém odmítnutí. Každý prohlížeč se liší ve způsobu, jak nastavení Cookie spravuje. Toto je popsáno v pomocném menu každého prohlížeče, které Vám objasní, jak můžete změnit Cookie nastavení. Toto najdete pro jednotlivé prohlížeče na následujících lincích:

Prosím, vezměte v úvahu, že neakceptování Cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

Google Maps
Tato webová stránka používá Google Maps API, aby mohla vizuálně zobrazit geografické informace. Při použití Google Maps jsou Googlem také zjišťována, zpracována a používána data o použití funkcí map návštěvníkem. Bližší informace o zpracování dat pomocí Google můžete najít na pokynech pro ochranu dat Google. Zde můžete také měnit v Centru pro ochranu dat Vaše osobní nastavení pro ochranu dat.

Zde najdete podrobné návody ke správě vlastních dat v souvislosti s produkty Google.

YouTube videa
Na některých našich webových stránkách jsou umístěna Youtube videa. Provozovatelem příslušných Plugins je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte nějakou stránku s YouTube-Plugin, vznikne spojení se serverem Youtube. Přitom je na Youtube sděleno, které stránky navštěvujete. Pokud jste nalogováni přes váš Youtube účet, může Vám Youtube osobně přiřadit Vaše vyhledávací chování. Tomu zabráníte tím, že se předtím odhlásíte z Vašeho Youtube účtu.

Pokud je nastartováno Youtube video, používá nabízející Cookies, aby zjistil údaje o chování uživatele.

Pokud jste vypnuli ukládání Cookies, je třeba s takovými Cookies nepočítat ani když se budete dívat na Youtube videa. Youtube ukládá ale i v jiných Cookies uživatelské informace, které nejsou osobními daty. Pokud chcete tomuto zabránit, musíte ukládání Cookies v prohlížeči zablokovat (jak je popsáno výše).

Další informace pro ochranu dat na „Youtube“ najdete v prohlášení o ochraně dat poskytovatele na: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Adobe Typekit
Pro vizuální uspořádání našich webových stránek používáme Adobe Typekit. Typekit je služba Adobe Systems Software Ireland Ltd., která nám zajišťuje přístup do naší knihovny typů písma. Pro napojení na typy písma, které používáme, musí Váš prohlížeč vytvořit spojení se serverem Adobe v USA a stáhnout typy písma, které jsou nutné pro naši webovou stránku. Adobe tím získá informace, že z Vaší IP adresy byla volána naše webová stránka. Další informace k Adobe Typekit najdete v pokynech pro ochranu dat Adobe, které můžete najít na adrese: www.adobe.com/privacy/typekit.html


Pokud nepoužijete formulář pro navázání kontaktu, který nabízíme, nedojde k žádnému shromažďování Vašich dat přes naše webové stránky.


Informace o ochraně dat

Pokud použijete námi nabízený kontaktní formulář a sdělíte nám zde Vaše kontaktní údaje a Vaši žádost, resp. pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu, budeme Vaše osobní data shromažďovat, zpracovávat a používat výhradně za účelem vyřízení Vaší poptávky.

Zpracováváme Vaše osobní data, jako je křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, bydliště, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo a ostatní údaje obsažené v kontaktním formuláři. Tato data používáme výhradně k tomu, abychom Vám zprostředkovali požadované informace. Za tímto účelem jsou Vaše kontaktní data u nás uložena. U soukromých zákazníků je tomu tak po dobu 3 let, u firemních zákazníků ukládáme data vzhledem k našemu oprávněnému zájmu až po dobu 10 let. Pokud byste si to jako zákazník nepřáli, můžete odmítnout ukládání na info@dennert.de, Vaše kontaktní údaje budou v takovém případě u podnikatelské skupiny Dennert neprodleně smazány nebo zablokovány.

Další předávání Vámi poskytnutých kontaktních údajů a Vaší žádosti se uskutečňuje u skupiny Dennert výhradně samostatným obchodním zástupcům Dennert Massivhaus, resp. Dennert Baustoffwelt, a to za účelem poradenství ohledně našich produktů, o které se zajímáte. Na základě toho s Vámi obchodní zástupce naváže kontakt. Naši obchodní zástupci jsou zavázáni ochranou dat a smějí Vaše data použít pouze v rámci poradenství, které jste si vyžádali.

Máte právo kdykoli odmítnout ukládání Vašich dat. Za tím účelem stačí poslat nám odpovídající email na adresu info@dennert.de.

Než zadáte Vaše data do našeho kontaktního formuláře, musíte potvrdit Váš souhlas s ukládáním Vašich kontaktních dat a Vaší žádosti kliknutím. Pokud nechcete souhlasit s ukládáním Vašich dat z kontaktního formuláře, nemůžeme bohužel použít Vaše kontaktní data pro zaslání Vámi požadovaných informací a nemůžeme Vám tak také zaslat očekávané podklady. Zpracováváme Vaše osobní data pouze po Vašem výslovném povolení a při dodržování platných zákonných ustanovení o ochraně dat.

Vámi uvedená data používáme výhradně pro provádění nabízených informačních a poradenských služeb v rámci naší produktové palety.

Máte také možnost se nechat registrovat jako zájemce, abyste dostávali aktuální informace (Newsletter) o produktech, které Vás zajímají. Tuto registraci a s ní spojené uložení Vašich dat můžete kdykoli u nás zrušit. Pokud zašlete požadavek na adresu info@dennert.de; zastavíme další zasílání newsletteru.

S Vašimi požadavky se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu dat prostřednictvím adresy DSB@dennert.de. Poštovní adresa zní: DaSo GmbH , Fr. Rudolph-Kattan, Norisstr. 25, 90571 Schwaig, Tel.: 017645550774.

Kontaktní data příslušných odpovědných osob ve skupině Dennert najdete v Impressu příslušného podniku skupiny Dennert.

Dozorem pro ochranu dat kompetentním pro skupinu Dennert je Bavorský zemský úřad pro dozor nad ochranou dat v Ansbachu.

Kontaktní údaje znějí:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
Email: poststelle@lda.bayern.de